Tietosuoja

Tietosuoja

Big Beat -lehden julkaisja Big News Tmi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietojen käsittelyn säännöt ja periaatteet kuvataan tietosuojalausekkeessa.

Tietosuojalauseke Big News Tmi (Big Beat -lehti)

1) Rekisterinpitäjä

Big News Tmi (Y-tunnus: 1576184-9)
PL 101, 13101 Hämeenlinna
Puh. 0400 909 421
bigbeat@bigbeat.fi

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Miettinen, puh. 0400 909 421, bigbeat@bigbeat.fi

3) Rekistereiden nimet

Big News Tmi:n myynti-, lehtitilaus-, uutiskirje-, laskutus-, markkinointi- ja tapahtumarekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 •   Lehtitilausten hallinnointiin ja markkinointiin: Lehden jakelu ja laskutus, lukijatutkimukset, suoramarkkinointi, asiakasviestintä (mm. kutsut tapahtumiin ja seminaareihin), tilausten käsittely, markkinointitoimenpiteet, asiakaspalvelu
 •   Uutiskirjeen lähetykseen ja markkinointiin: Uutiskirjeen jakelu sähköisesti, asiakasviestintä (tiedottaminen tapahtumista ja seminaareista), markkinointitoimenpiteet, asiakaspalvelu
 •   Myynnin tueksi: Mediamyynti, tapahtumamyynti, markkinointitoimenpiteet
 •   Laskutusta varten: Laskutustoimenpiteet
 •   Tapahtumajärjestelyjä varten: Tapahtumakohtainen, tapahtumista tiedottaminen, markkinointitoimenpiteet, asiakaspalvelu
 •   Verkkosivujen lomakkeet: Verkkosivuilla tehtävä lehden tilaus sekä uutiskirjeen tilaus.

Henkilötietoja käytetään myös muihin tarvittaviin ja perusteltaviin toimenpiteisiin tai välitetään yhteistyökumppaneille, jotka ovat osa Big News Tmi:n liiketoimintaa ja käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun (esim. lehden painatus ja myyntityö).

5) Rekisterien tietosisältö

 •   Lehtitilausrekisteri: Asiakasnumero, tilaavan henkilön tai yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, lehden tilaustyyppi, laskutustiedot, mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, peruutustiedot, lukijatutkimustiedot
 •   Uutiskirjerekisteri: Sähköpostiosoite, mahdollisesti tilaajan nimi ja yrityksen nimi
 •   Myyntirekisteri: Yrityksen nimi, henkilön nimi, yrityksen tyyppi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, osoitetiedot, asiakkaan laskutustiedot, asiakkaan profiilitiedot
 •   Laskutusrekisteri: Asiakasnumero, yrityksen nimi, yrityksen tyyppi, henkilön nimi, titteli, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, lehden tilaustyyppi, laskutustiedot
 •   Tapahtumarekisteri: Yrityksen nimi, yrityksen tyyppi, henkilön nimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, maatunnus, mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 •   Verkkosivulomakkeiden kautta kerätyt tiedot: Tilauksen tyyppi, tilaajan nimi, henkilön nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti ja laskutustiedot

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään lehden tilauksen yhteydessä, kilpailun tai arvonnan yhteydessä, tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä, lehden omista tilauskanavista, julkisista tai yksityisistä alaan kohdistuvista rekistereistä.

7) Evästeiden käyttö

Käytämme sivustolla Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä. Evästeiden käytöllä seuraamme muun muassa sivustomme kävijämääriä ja käyttäjien toimintaa sivustollamme.

8) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaisille lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10) Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia ja niihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät asiakastietojen käsittelyä. Tiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka on suojattu tarpeellisin toimin, mm. salasanoilla. Varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

11) Tarkastusoikeus

Rekisteröity henkilö voi halutessaan pyytää itsestään tallennetut tiedot sähköpostitse rekisterinpitäjältä: bigbeat@bigbeat.fi

12) Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli rekisteröity henkilö haluaa muuttaa, poistaa tai ilmoittaa virheellisestä tiedosta rekisterissä, on hänen otettava yhteyttä sähköpostitse rekisterinpitäjään: bigbeat@bigbeat.fi

13) Henkilötietojen säilyttäminen

Lehtilauksen peruuttaneiden henkilötietoja ja markkinointirekisteriä säilytetään tilauksen peruuttamisen jälkeen, mikäli peruuttanut ei muuta pyydä.

14) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity henkilö voi halutessaan pyytää henkilötietoja tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi ottamalla yhteyttä sähköpostitse rekisterinpitäjään bigbeat@bigbeat.fi
Voit perua uutiskirjeen tai muun sähköpostitse saamasi viestinnän käyttämällä viestissä olevaa peruutuslinkkiä.